• 0 وه‌ڵام
 • 410 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-12-13 05:02:43 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 196 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-11-04 18:50:49 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 254 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-20 21:37:03 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 288 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-15 02:06:07 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 261 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-25 10:11:02 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 1 وه‌ڵام
 • 211 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-24 04:44:29 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 0 وه‌ڵام
 • 276 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-15 21:49:17 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 301 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-15 08:41:02 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 1 وه‌ڵام
 • 524 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-03 19:03:33 نووسه‌ر دەریا
 • 0 وه‌ڵام
 • 245 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-28 11:07:23 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 184 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-13 06:50:15 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 206 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-08 20:49:38 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 1 وه‌ڵام
 • 543 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-01 00:48:47 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 0 وه‌ڵام
 • 228 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-15 06:17:34 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 3 وه‌ڵام
 • 454 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-09 07:31:54 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 0 وه‌ڵام
 • 193 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-07 04:32:19 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 245 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-06 06:58:15 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 334 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-22 04:33:26 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 198 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-16 07:08:15 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 248 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-04 21:00:52 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 194 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-04 20:56:08 نووسه‌ر SanyNaseh