• 1 وه‌ڵام
 • 425 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-12-11 04:28:22 نووسه‌ر shahozmahamad
 • 0 وه‌ڵام
 • 276 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-05 03:12:42 نووسه‌ر shamami

3 تكاية يارمةتي

نووسه‌ر dara1932

 • 0 وه‌ڵام
 • 205 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-03 23:43:19 نووسه‌ر dara1932
 • 0 وه‌ڵام
 • 224 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-31 02:56:22 نووسه‌ر shamami
 • 0 وه‌ڵام
 • 219 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-16 20:54:45 نووسه‌ر shamami
 • 0 وه‌ڵام
 • 224 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-08 19:45:07 نووسه‌ر سمایل
 • 17 وه‌ڵام
 • 2،966 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-18 19:47:19 نووسه‌ر hazhyr
 • 1 وه‌ڵام
 • 286 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-07 08:00:03 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 8 وه‌ڵام
 • 1،400 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-05 08:21:13 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 6 وه‌ڵام
 • 439 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-22 08:43:26 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 0 وه‌ڵام
 • 822 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-27 03:42:50 نووسه‌ر Aso Yassin

12 سلاوهاورييان

نووسه‌ر shasy

 • 4 وه‌ڵام
 • 1،135 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-07 23:58:29 نووسه‌ر shasy
 • 0 وه‌ڵام
 • 312 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-02-01 00:46:09 نووسه‌ر Aso Yassin
 • 5 وه‌ڵام
 • 3،437 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-01-31 23:08:32 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 4 وه‌ڵام
 • 622 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-01-31 07:55:41 نووسه‌ر Aso Yassin
 • 3 وه‌ڵام
 • 958 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-25 05:42:25 نووسه‌ر baxtear kurdi