1 هەڵواسراو: ته‌واوی < فره‌ڕه‌نگ >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 8 وه‌ڵام
 • 386 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-13 06:08:36 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

2 هەڵواسراو: < دۆڵی تارماییه‌كان >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 14 وه‌ڵام
 • 479 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-11 08:05:48 نووسه‌ر shamamy

3 < دڵە، تۆپ نییە >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 1 وه‌ڵام
 • 139 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-13 08:37:36 نووسه‌ر شه‌ یدا

4 < سێبەر >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 0 وه‌ڵام
 • 98 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-01 10:54:12 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

5 < بۆیە ھێشتا پێكەوە دەژین >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 0 وه‌ڵام
 • 89 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-19 22:27:39 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

6 . . . < زادەی دوورە پەرێزی >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 0 وه‌ڵام
 • 130 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-26 12:00:40 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

7 < هەوڵبدە بەبیرت بێمەوە >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 9 وه‌ڵام
 • 438 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-26 09:52:48 نووسه‌ر SALM2000

8 < ڕازیبە >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 3 وه‌ڵام
 • 285 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-07 03:27:07 نووسه‌ر sharafxan nurse

9 < درەنگی شەو >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 3 وه‌ڵام
 • 244 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-07 05:55:49 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

10 . < بۆ ئەوەی بژى >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 9 وه‌ڵام
 • 344 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-06 03:43:52 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

11 . < په‌كخستن >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 10 وه‌ڵام
 • 319 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-24 22:01:25 نووسه‌ر SAWSAN

12 < تەپۆ، چات >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 2 وه‌ڵام
 • 173 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-01 01:03:07 نووسه‌ر SAWSAN

13 < فڕۆکە >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 2 وه‌ڵام
 • 184 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-24 10:13:27 نووسه‌ر kamarany salma

14 < یارمه‌تیم بده‌ >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 8 وه‌ڵام
 • 305 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-11 08:07:58 نووسه‌ر shamamy

15 < بەدبەختى >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 14 وه‌ڵام
 • 352 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-11 08:06:44 نووسه‌ر shamamy

16 < به‌سترانه‌وه‌! >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 12 وه‌ڵام
 • 391 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-19 06:27:45 نووسه‌ر shaho abubakr

17 <‌ شیرازه‌ >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 3 وه‌ڵام
 • 162 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-26 06:35:59 نووسه‌ر شه‌ یدا

18 < به‌رگه‌ ٣>

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 5 وه‌ڵام
 • 239 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-11 08:06:54 نووسه‌ر shamamy

19 < تەنيا بێ تۆم >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 3 وه‌ڵام
 • 195 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-26 02:28:16 نووسه‌ر شه‌ یدا

20 < گلةيى >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 4 وه‌ڵام
 • 198 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-24 01:00:55 نووسه‌ر Sarhang Muhsin

21 < ساڵی نوێ >

نووسه‌ر Sarhang Muhsin

 • 11 وه‌ڵام
 • 479 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-11 08:08:20 نووسه‌ر shamamy