• 0 وه‌ڵام
 • 329 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-17 23:18:16 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 213 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-12 07:39:46 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 214 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-10 23:26:02 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 235 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-06 07:12:51 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 207 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-04 21:53:03 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 186 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-04 09:13:40 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 0 وه‌ڵام
 • 204 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 22:07:37 نووسه‌ر SanyNaseh
 • 1 وه‌ڵام
 • 209 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:20:27 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 214 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:19:37 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 246 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:16:54 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 258 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:14:18 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 215 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:12:40 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 231 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:11:24 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 197 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:07:09 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 202 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:04:18 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 208 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:02:30 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 224 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 10:01:32 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 1 وه‌ڵام
 • 211 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-03 09:50:55 نووسه‌ر شه‌ یدا