• 37 وه‌ڵام
 • 2،933 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-14 12:59:18 نووسه‌ر meshel

2 سڵاوی پاش ماوەیەکی زۆر!

نووسه‌ر SHaKHaWaN

 • 2 وه‌ڵام
 • 111 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-11 04:44:08 نووسه‌ر شه‌ یدا
 • 0 وه‌ڵام
 • 354 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-11-04 03:38:27 نووسه‌ر Sarhang Muhsin
 • 3 وه‌ڵام
 • 624 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-07 21:33:07 نووسه‌ر Husain Kurdo
 • 11 وه‌ڵام
 • 1،196 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-21 21:29:07 نووسه‌ر sharafxan nurse
 • 18 وه‌ڵام
 • 1،197 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-15 20:50:56 نووسه‌ر Jaw Zard
 • 4 وه‌ڵام
 • 469 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-18 05:50:17 نووسه‌ر K O S R A T
 • 6 وه‌ڵام
 • 674 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-14 08:52:44 نووسه‌ر SaMaN992
 • 11 وه‌ڵام
 • 849 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-26 10:40:31 نووسه‌ر Sarhang Muhsin
 • 9 وه‌ڵام
 • 876 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-19 03:06:07 نووسه‌ر BILAL
 • 15 وه‌ڵام
 • 934 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-17 04:52:57 نووسه‌ر BILAL
 • 3 وه‌ڵام
 • 610 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-02-18 12:42:46 نووسه‌ر SAWSAN
 • 14 وه‌ڵام
 • 1،020 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-02-10 07:07:27 نووسه‌ر Sarhang Muhsin
 • 8 وه‌ڵام
 • 855 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-01-09 08:11:08 نووسه‌ر K O S R A T
 • 9 وه‌ڵام
 • 937 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-01 03:11:36 نووسه‌ر Jaw Zard
 • 1 وه‌ڵام
 • 690 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-26 13:46:54 نووسه‌ر FaqeAhmed
 • 10 وه‌ڵام
 • 941 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-12 21:40:11 نووسه‌ر ZHALYAN
 • 6 وه‌ڵام
 • 273 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-02 02:18:18 نووسه‌ر kamarany salma
 • 8 وه‌ڵام
 • 743 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-31 00:51:14 نووسه‌ر SaMaN992
 • 12 وه‌ڵام
 • 809 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-05 03:43:22 نووسه‌ر las
 • 7 وه‌ڵام
 • 779 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-23 23:17:43 نووسه‌ر FaqeAhmed